PRECIZĂRI LEGALE

Informațiile cuprinse în cadrul acestui site au doar scop informative. Informațiile sunt furnizate de Crewlink Ireland Limited și deși depunem toate eforturile pentru ca informațiile să fie actualizate și corecte, nu dăm nicio declarație sau garanție de niciun fel, expresă sau implicită, cu privire la deplinătatea, exactitatea, fiabilitatea, adecvarea sau disponibilitatea cu privire la site sau la informațiile, produsele, serviciile sau elementele grafice conexe conținute de site în niciun scop. Prin urmare, încrederea acordată unor astfel de informații se face strict pe propriul dvs. risc.

 

Informațiile și imaginile incluse în cadrul acestui site sunt protejate prin drepturi de autor ale Crewlink Ireland Limited. Este interzisă folosirea site-ului în scopuri ilegale și în special vă angajați să nu trimiteți, să folosiți, să copiați, să postați sau să permiteți postări care sunt defăimătoare sau obscene în sensul Legii privind publicaţiile obscene sau care sunt abuzive, indecente sau care încalcă confidențialitatea unei persoane. Vă angajați să nu trimiteți materiale promoționale sau publicitare nesolicitate, spam sau materiale similare sau mesaje de volum care ar putea interfera cu funcționarea acestui site sau cu utilizarea acestui site de către alți vizitatori.

 

Crewlink Ireland Limited își rezervă dreptul ca, în orice moment și fără notificare, să îmbunătățească, să modifice, să schimbe, să suspende sau să întrerupă definitiv toate sau orice parte a acestui site și să restricționeze sau să interzică accesul la acesta.

 

Prin prezenta vă angajați să despăgubiți Crewlink Ireland Limited cu privire la orice costuri, cereri de despăgubire, pierderi și daune (inclusiv taxe juridice) suportate sau acordate împotriva Crewlink Ireland Limited ca urmare a utilizării abuzive a acestui site sau a încălcării acestor termeni.

‘Careers Take Off with Crewlink’

Important Information Regarding Cookies and Crewlink. By using this website, you consent to the use of cookies in accordance with the Crewlink Cookie Policy. For more information on cookies see our Privacy Policy. More information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close