ΤΕΛΗ

Η Crewlink διαθέτει μια πολύ απλή και εύκολη διάρθρωση τελών για να σας βοηθήσει στο δρόμο σας προς μια Ιπτάμενη Καριέρα:

Δεν χρεώνονται τέλημέχρι να ολοκληρώσετε τις συνεντεύξεις και αποφασίσετε να πραγματοποιήσετε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο HTC.
 
Έχετε 2 Επιλογές Πληρωμής:

Επιλογή 1
• “Πληρωμή με έκπτωση” – Τέλος Εγγραφής € 500,00 για να επιβεβαιώσετε τη θέση σας στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, τα δίδακτρα ύψους 2.999,00 € θα αφαιρεθούν από τον μισθό σας. Το κόστος διαμονής € 700.00 πρέπει να καταβληθεί 3 εβδομάδες πριν από την έναρξη του μαθήματος.

Ή
Επιλογή 2
• “Πληρωμή προκαταβολικά” – Τέλος Εγγραφής € 500,00 για να επιβεβαιώσετε τη θέση σας στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, μειωμένο τέλος μαθημάτων ύψους € 2,399.00 συν έξοδα διαμονής € 700,00 που θα πληρωθούν 3 εβδομάδες πριν από την έναρξη του μαθήματος.

Για να επιβεβαιώσετε τη θέση σας, πρέπει να καταβάλετε μη επιστρεπτέο Τέλος Εγγραφής € 500.00, το οποίο περιλαμβάνει:
• Εγχειρίδια, Επεξεργασία ταυτότητας, Υλικά (χωρίς φαγητό).
• Το τέλος εγγραφής δεν επιστρέφεται για να εξασφαλιστεί ότι οι εκπαιδευόμενοι θα συμμετέχουν πλήρως στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
• Εάν ΑΠΟΤΥΧΕΤΕ, δεν υπάρχουν πλέον Δίδακτρα. Κάθε τέλος το οποίο έχει καταβληθείθα επιστραφεί.
• Εάν ΕΠΙΤΥΧΕΤΕ, δεν υπάρχουν επιπλέον χρεώσεις, εφόσον τα Δίδακτρα έχουν πληρωθεί πλήρως.

RECRUITMENT DAYS

APPLY NOW

Important Information Regarding Cookies and Crewlink. By using this website, you consent to the use of cookies in accordance with the Crewlink Cookie Policy. For more information on cookies see our Privacy Policy. More information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close