ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο έχουν μόνο γενικές πληροφορίες. Οι πληροφορίες παρέχονται από την CrewlinkIrelandLimited και όσο και αν προσπαθούμε να ενημερώσουμε και να διορθώσουμε τις πληροφορίες αυτές, δεν προβάλλουμε καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, σχετικά με την πληρότητα, την ακρίβεια, την αξιοπιστία, την καταλληλότητα ή τη διαθεσιμότητα όσον αφορά την ιστοσελίδα ή τις πληροφορίες, προϊόντα, υπηρεσίες ή συναφή γραφικά που περιέχονται στον ιστότοπο για οποιονδήποτε σκοπό. Επομένως οποιαδήποτε εμπιστοσύνη έχετε εσείς σε τέτοιες πληροφορίες είναι αυστηρά με δική σας ευθύνη.

Οι πληροφορίες και οι εικόνες που περιέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα είναι © Πνευματικά Δικαιώματα τηςCrewlinkIrelandLimited. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο για παράνομους σκοπούς και συγκεκριμένα συμφωνείτε ότι δεν θα αποστέλλετε, θα χρησιμοποιείτε, θα αντιγράφετε, θα δημοσιεύετε ή θα επιτρέπετε οποιαδήποτε δημοσίευση η οποία είναι δυσφημιστική ή άσεμνη κατά την έννοια του Νόμου περί Άσεμνων Δημοσιοποιήσεων ή είναι καταχρηστική, απρεπής ή παραβιάζει την ιδιωτική ζωή οποιουδήποτε προσώπου. Συμφωνείτε να μην στείλετε κανένα ανεπιθύμητο προωθητικό ή διαφημιστικό υλικό, ανεπιθύμητα μηνύματα ή παρόμοια υλικά ή μηνύματα όγκου που ενδέχεται να παρεμποδίσουν τη λειτουργία αυτού του ιστότοπου ή την απόλαυση αυτού του ιστότοπου από άλλους επισκέπτες.

Η CrewlinkIrelandLimited διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση να ενισχύσει, να τροποποιήσει, να αλλάξει, να αναστείλει ή να διακόψει οριστικά το σύνολο ή μέρος αυτής της ιστοσελίδας και να περιορίσει ή να απαγορεύσει την πρόσβαση σε αυτήν.

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε την CrewlinkIrelandLimited έναντι οποιωνδήποτε εξόδων, αξιώσεων, βλαβών και ζημιών (συμπεριλαμβανομένων των νομικών αμοιβών) που πραγματοποιήθηκαν ή κερδήθηκαν κατά της CrewlinkIrelandLimited λόγω εσφαλμένης χρήσης του παρόντος ιστότοπου ή λόγω παραβίασης αυτών των όρων.

“Οι Καριέρες απογειώνονται με την Crewlink”

‘Careers Take Off with Crewlink’

Important Information Regarding Cookies and Crewlink. By using this website, you consent to the use of cookies in accordance with the Crewlink Cookie Policy. For more information on cookies see our Privacy Policy. More information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close